Rasyo Analiz Formülleri

A- LİKİDİTE ORANLARI
 Dönen Varlıklar
1- Cari Oran——————————–
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
 Dönen Var.- (Stoklar + Gelecek Aylara Ait Giderler + Diğer Dönen Varlıklar)
2- Asit-Test Oranı——————————–
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
 Hazır Değerler + Menkul Kıymetler
3- Nakit Oranı——————————–
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
 Stoklar
4- Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı——————————–
 Dönen Varlıklar
  
 Stoklar
5- Stoklar/Varlık (Aktif) Top.Oranı——————————–
 Varlık (Aktif) Toplamı
  
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar -(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler)
6- Stok Bağımlılık Oranı 
 Stoklar
  
 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar + Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
7- Kısa Vad.Alac./Dönen Varlık.Oranı——————————–
 Dönen Varlıklar
  
 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar + Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
8- Kısa Vad.Alac./Varlık (Aktif)——————————–
 Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı
 
B- FİNANSAL YAPI ORANLARI
  
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1- Yabancı Kay.Toplamı/Varlık (Aktif)——————————–
 Top.Oranı (Kaldıraç Oranı) Varlık (Aktif) Toplamı
  
 Öz Kaynaklar
2- Öz Kaynak./Varlık (Aktif) Top.Oranı——————————–
 Varlık (Aktif) Toplamı
  
 Öz Kaynaklar
3- Öz Kaynak./Yabancı Kay.Top.Oranı ——————————–
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı ——————————–
 Kaynak (Pasif) Toplamı
  
 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı——————————–
 Kaynak (Pasif) Toplamı
  
 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Devamlı Sermaye Oranı——————————–
 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar
  
 Maddi Duran Varlıklar (Net)
7- Mad.Duran Varl./Öz Kaynak.Oranı——————————–
 Öz Kaynaklar
  
 Uzun Vadeli Maddi Duran Varlıklar (Net)
8- Mad.Duran Varl./ Yabancı Kaynaklar Oranı——————————–
 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
 Duran Varlıklar
9- Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Top.Oranı ——————————–
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
 Duran Varlıklar
10- Duran Varlıklar/Öz Kaynak.Oranı——————————–
 Öz Kaynaklar
  
 Duran Varlıklar
11- Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye——————————–
 Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar
  
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
12- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Yabancı Kaynaklar Top.Oranı——————————–
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
 Kısa Vadeli Banka Kredileri + Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri +Uzun Vadeli Banka Kredileri
13- Banka Kredileri/Varlık (Aktif) Toplamı Oranı——————————–
 Varlık (Aktif) Toplamı
  
 Dönen Varlıklar
14- Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı——————————–
 Varlık (Aktif) Toplamı
  
 Maddi Duran Varlıklar (Net)
15- Mad.Duran Var.(Net)/Varlık (Aktif)——————————–
 Toplamı Oranı Varlık (Aktif) Toplamı
 
C- DEVİR HIZLARI
  
 Satışların Maliyeti (Cari Yıl)
1- Stok Devir Hızı ——————————–
 (Önceki Yıl Stok. + Cari Yıl Stok.) /2
  
 Net Satışlar
2- Alacak Devir Hızı ——————————–
 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar + Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
  
 Net Satışlar
3- Çalışma Sermayesi Devir Hızı ——————————–
 Dönen Varlıklar
  
 Net Satışlar
4- Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı——————————–
 Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  
 Net Satışlar
5- Mad.Duran Varl.Devir Hızı——————————–
 Maddi Duran Varlıklar (Net)
  
 Net Satışlar
6- Duran Varlıklar Devir Hızı ——————————–
 Duran Varlıklar
  
 Net Satışlar
7- Öz Kaynak Devir Hızı ——————————–
 Öz Kaynaklar
  
 Net Satışlar
8- Aktif Devir Hızı——————————–
 Varlık (Aktif) Toplamı
 
D- KÂRLILIK ORANLARI
 
1) Kâr ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
  
 Net Kâr (VSK)
a- Net Kâr/Öz Kaynak.Oranı——————————–
 Öz Kaynaklar
  
 Vergiden Önceki Kâr
b- Vergi Öncesi Kâr/Öz Kaynak.Oranı——————————–
 Öz Kaynaklar
  
 Net Kâr (Vergi Sonrası Kâr)
c- Net Kâr/Varlık (Aktif) Top.Oranı ——————————–
 Varlık (Aktif) Toplamı
  
 Faaliyet Kârı
d- Faaliyet Kârı/Faaliyetin Gerçek  Kul. Varlık. Oranı——————————–
 Varlık (Aktif) Top.-Mali Duran Varlık.
  
 Dağıtılmamış Kârlar Top.(Yedekler)
e- Birikmeli (Kümülatif) Kârlılık Oranı ——————————–
 Varlık (Aktif) Toplamı
 
2) Kâr ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
  
 Faaliyet Kârı
a- Faaliyet Kârı/Net Satışlar Oranı——————————–
 Net Satış Tutarı
  
 Brüt Satış Kârı
b- Brüt Satış Kârı/Net Sat.Oranı——————————–
 Net Satışlar
  
 Net Kâr
c- Net Kâr/Net Satışlar Oranı ——————————–
 Net Satışlar
  
 Satışların Maliyeti
d- Satılan Malın Maliyeti/Net——————————–
 Satışlar Oranı Net Satışlar
  
 Faaliyet Giderleri
e- Faaliyet Gid./Net Satış.Oranı ——————————–
 Net Satışlar
  
 Finansman Giderleri
f- Faiz Gid./Net Satışlar Oranı ——————————–
 Net Satışlar
 
3) Kâr ile Finansal Yükümlülükler Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
  
  Vergiden Önceki Kâr + Finans.Giderleri
a- Faiz ve Vergiden Önceki Kâr/ Faiz Giderleri Oranı ——————————–
 Finansman Giderleri
  
 Net Kâr + Finansman Giderleri
b- Net Kâr+Faiz Giderleri/Faiz ——————————–
 Giderleri Oranı Finansman Giderleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir