admin

Şehzadebaşı Camiindeki Cam Şişe Notu.

Mimar Sinan’ın eseri olan Şehzadebaşı Cami’nin 1990’lı yıllarda devam eden restorasyonunu yapan firma yetkililerinden bir inşaat mühendisi, restorasyon sırasında yaşadıkları bir olayı şöyle anlatıyor ; “Cami bahçesini çevreleyen havale duvarında bulunan kapıların üzerindeki kemerleri oluşturan taşlarda yer yer çürümeler vardı. Restorasyon programında bu kemerlerin yenilenmesi de yer alıyordu. Biz inşaat fakültesinde teorik olarak kemerlerin nasıl…

Read More

Rasyo Analiz Formülleri

A- LİKİDİTE ORANLARI   Dönen Varlıklar 1- Cari Oran ——————————–   Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar       Dönen Var.- (Stoklar + Gelecek Aylara Ait Giderler + Diğer Dönen Varlıklar) 2- Asit-Test Oranı ——————————–   Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar       Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 3- Nakit Oranı ——————————–   Kısa Vadeli Yabancı…

Read More

Kuşatma, İsyan ; Eşikteki Türkiye (Bölüm 3)

17* Vur-kaç kapitalizminin piyasayı vurabilmesi için devletin piyasaya müdahale yeteneğinin kısıtlanması gerekir. Devlet yani merkez bankası bir kriz esnasında piyasaya dolar vererek fiyatları düşürebilir. Böylece vur-kaç kapitalizminin başarı şansı söner. Lakin ya merkez bankası’nın rezervi biterse? İşte 1999 ve 2001’de olan budur. 1990’lı yıllar boyunca merkez bankasının rezerv biriktirmesi engellendi. Kit dediğimiz devlet kurumları daima yolsuzluklarla…

Read More

VUK İle UFRS Arasındaki Farklar.

Menkul Kıymetler VUK Hisse senetleri alış bedeli K/Z Ortaklığı belgeler alış bedeli ile değerlenmektedir. Bilanço günü değerleri ile tasarruf değerine yükseltilmesi söz konusudur UFRS Elde etme maliyeti caridir. Satın alma bedeline ilave bedeller maliyete dahil değildir. LİFO ve FİFO uygulanmaz, DT, HB, GOS için Gelir Tahakkuku vardır. Bilanço gününde değerleri ile elde etme maliyetinden düşük…

Read More

Kuşatma, İsyan ; Eşikteki Türkiye (Bölüm 2)

10* Sultan Abdülmecid tahta çıkar çıkmaz Osmanlı bürokrasisi karıştı. Mehmet Hüsrev paşa bir yolunu bulup kendini sadrazam tayin ettirince kendisine siyaseten düşmanlık eden kaptanı derya Ahmet Fevzi paşa donanmayı kaçırıp Kavalalı Mehmet ali Paşa’ya teslim etti. Sultan Abdülmecid mağlubiyetten habersizdi ve Mehmet ali Paşa’yı affedip barışmayı düşünüyordu. Detaylara giriyorum zira Osmanlı Devleti’nin ne halde olduğunu göstermek…

Read More

Tahvil Nedir?

Tahvil Nedir? Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin satılabilir. Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihraç ve halka arzı için bunların Sermaye Piyasası Kurulu’na kaydettirilmesi gereklidir. Genel ve katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez Bankası’nca ihraç edilecek tahviller…

Read More

Kuşatma, İsyan ; Eşikteki Türkiye (Bölüm 1)

1* Alan Makovsky, Abd’de bulunan Center For American Progress adlı düşünce kuruluşundaki bir uzman. 28 Şubat’ın kilit ismi Çevik bir ‘in yakın dostu… Özetle ünlü Amerikan derinlerinin Türkiye uzmanı… 15 Temmuz’dan bir hafta önce Türkiye’deydi. Tabi, her zaman söylediğim gibi, bu tip isimlerin ziyaretleri basın tarafından es geçilir. Bu isimlerin açıklamaları, ziyaretleri ve temasları çok fazla…

Read More

Varant Nedir?

Varant Nedir? Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eder. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak…

Read More

Takas Nedir?

Takas nedir? Takas, piyasalarda gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, aracı kuruluşlar tarafından, merkezi takas kuruluşunun belirlediği süre ve şartlarda, yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında fon ve/veya varlıkların nihai transferini sağlayan süreçlerin tamamını ifade etmektedir. Takasbank, borsalar bünyesindeki piyasalarda gerçekleşen pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile…

Read More

Vadeli İşlem Sözleşmeleri VIOP

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ 1) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Vadeli İşlem Sözleşmeleri Nedir? Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Vadeli İşleme Konu Olabilecek Araçlar Nelerdir?Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (tarımsal ürün,…

Read More