Mumlar (Boğa)

BEBEK YUTUP GİZLEYEN BOĞA FORMASYONU : Bu formasyonun tipik özelliği birbirini izleyen iki Siyah Marubozudur. Bunlar aşağı giden bir piyasada ortaya çıkarlar ve üçüncü günde aşağı yönlü bir açılış aralığından sonra gövdesi ikinci günkü gövdeye kadar ulaşan siyah bir mum görülür. Dördüncü gün gözüken bir diğer Marubozu ise satış yönlü pozisyonlara işaret eder ve kapanış fiyatı yeni bir dip fiyatta gerçekleşir. Ancak bu oluşum bazı açığa satıcıların pozisyon kapamalarına neden olabilir ve açığa satış pozisyonlarının hızla kapatılmasıyla birlikte aşağıdan yukarıya bir dönüş başlayabilir. Her ne kadar Bebek Yuttuğunu Gizleyen Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
SANDVİÇ ARASI BOĞA FORMASYONU : Sandviç Arası Boğa Formasyonu üç gün ardı ardına daha yüksek açılış fiyatlarından sonra son gün kapanış fiyatının ilk gün kapanış fiyatına eşit olması ile karakterize edilen bir formasyondur. Bu formasyon fiyatların bir destek seviyesini bulduğunu haber verir. Bu destek seviyesinden yukarı bir dönüş beklemeye başlayabiliriz. Sandviç Arası Boğa Formasyonunda piyasa aşağı gitmektedir. Fiyatlar ikinci gün daha yüksek seviyeden açılır ve gün boyu daha yüksek seviyelere gitmeye devam ederek günün en yüksek fiyatına yakın bir seviyeden kapanış gerçekleştirir. Bu yukarı hareket aşağı yönlü trendin yukarı dönebileceğini gösterir ve açığa satanlar için bir önlem alma işaretidir. İzleyen günde fiyatlar yeniden daha yüksek seviyeden açılır ve açığa satanların bir kısmı pozisyon kapamaya başlar fakat gün sonuna doğru fiyatlar aşağı gitmeye başlar. Gün sonunda kapanış ilk günkü kapanışa (iki gün önceki kapanışa) eşit bir düzeyde gerçekleşir. Bu oluşum fiyatların artık bir destek bulduğunu ve trendin bu destekten yukarı dönebileceğini gösterir.
GÜNEYDE ÜÇ YILDIZ BOĞA FORMASYONU : Aşağı giden bir piyasada ardı ardına üç siyah mum görülür. Bu her geçen gün piyasanın daha da zayıfladığını ama arada belki zayıfta olsa bazı alımlar olduğunu gösterir. Gün içi küçük yukarı hareketler nedeniyle ikinci ve üçüncü günün en düşük fiyatları ilk günün en düşük fiyatının üstünde kalır. Bu da piyasada yönün yukarı doğru dönmekte olduğuna işaret eder. İlk mum çubuğu uzun alt gölgeli, normal veya uzun boyda ve siyah bir mum çubuğu olmalıdır. Onu izleyen siyah mum çubuğu ise, bir önceki günün gövdesinin sınırları içinde açılmalı ve bir önceki kapanış fiyatının altında kapanmalıdır. Üç siyah mum çubuğunun gövde uzunlukları ve alt gölgeleri giderek kısalmalıdır.
BELDEN TUTMA BOĞA FORMASYONU : Belden Tutma Ayı Formasyonu tek çubuklu bir formasyondur ve esas olarak da yukarı yönlü bir trendde görülen Siyah Açılan Marubozu’dur. Bu oluşumda günün açılış fiyatı aynı zamanda günün en yüksek fiyatıdır, ardından fiyatlar trendin genel yönüne aykırı bir yönde yani aşağı gider. Piyasa düşük bir fiyat düzeyinde kapanır ancak kapanış fiyatı günün en düşük fiyatı olmayabilir. Belden Tutma Ayı Formasyonunda gövdelerin daha uzun olması o günkü aşağı hareketin daha güçlü olduğunu gösterir.
DOJİ SABAH YILDIZI BOĞA FORMASYONU : dipten önemli dönüşleri gösteren üç çubuklu bir formasyondur. Formasyonda ilk gün uzun bir siyah mum görülür. Bunu ertesi gün aşağı yönlü bir aralıkla açılan bir Doji izler. İlk iki mum beraberce bir Doji yıldızı oluşturur. Üçüncü gün ise tümüyle ilk günkü kara gövdenin içinde kalan beyaz bir mum görülür. Bu anlamlı bir dip formasyonudur. Piyasa aşağı giderken görülen siyah uzun mum satıcı ağırlıklı bir piyasayı gösterir. Ardından gelen Doji ise satıcıların piyasayı daha aşağı çekmekte zorlandığına işaret eder. Yukarı dönüşün sinyalini ise üçüncü günkü beyaz mum verir. Sabah Yıldızı Doji Boğa formasyonunda Dojiyle bir önceki ve bir sonraki mumlar arasında aralık olmalıdır. Gerçi ikinci aralık nadiren görülür ama olmaması formasyonun geçerliliğini etkilemez.
KROS HAMİLE BOĞA FORMASYONU : Diğer hamile boğa formasyasyonuna nazaran daha belirgin bir yukarı trend göstergesidir. Formasyon görüntü olarak yine hamile şeklindedir uzun bir siyah mum ile doji görüntülü bebekten oluşur. Genelde piyasa düşüş trendiykenden oluşur. Dojinin oluştuğu ikinci gün bebek tamamen siyah gövdenin içinde kalmalıdır. İlk gün satıcıların aktif olmasıyla oluşan büyük siyah mum un ardından ikinci gün piyasanın açılışı bir önceki kapanış seviyesinde ya da üstünde olması gün içi hareketlerin boğalar lehine olabilir düşüncesi aşağı sarkmayı engeller ama yukarı da gidemiyorsa gün sonu kapanışta yaklaşık olarak açıldığı seviyeden olursa bebek doji oluşur. Bu durum piyasanın dönmeye başladığı ihtimalini arttırır. 
TERS ÇEKİÇ BOĞA FORMASYONU : Ters Çekiç Boğa formasyonu bir kırmızı mumu takibeden yukarı kuyruğu uzun kısa gövdeli bir mumla karakterize edilir. Kayan Yıldız Ayı Formasyonuna çok benzer. Kayan Yıldız bir aşağı trendde belirince işte o zaman Ters Çekiç Boğa Formasyonu ortaya çıkar. Kayan Yıldız Ayı Formasyonu fiyatların bir zirveye yaklaştığını gösterir. Şekil olarak isminin de belirttiği gibi kayan bir yıldıza benzer. Kayan yıldız bir önceki gövdeden aralıkla ayrılan uzun yukarı kuyruklu küçük bir mum gövdesidir.
DELEN MUMLAR BOĞA FORMASYONU : Dipten dönüş sinyali veren ve ilk gün siyah mum ikinci gün de beyaz mum ile oluşan bir formasyondur. Düşüş trendi esnasında oluşur. İlk günkü kapanışın ardından ikinci gün açılış önceki günün aşağından olur ve akşam kapanışta siyah mum un gövdesinin üst tarafına yakın bir seviyeden ve sağlam bir beyaz mum ile kapanır. Yani beyaz mum siyah mum dan daha yukarıda kapatmamalıdır. İkinci gün oluşan bu güçlü beyaz mum piyasanın artık yukarı doğru gideceği algısını oluşturur ve boğalar adına bir iştah getirir.
KOPAN BOĞA FORMASYONU : Aşağı giden bir piyasada fiyatların bir dip oluşturmaya başladı noktada ortaya çıkar. Formasyonun son gününde ilk iki günde oluşan aşağı yönlü açılış aralığını kapatamayan uzun beyaz bir mum görülür. Bu kısa vadeli bir yukarı dönüş demektir. Kopan Boğa Formasyonu aşağı giden bir piyasada ve satışların artık aşırı satılmış piyasa noktasına vardığı durumlarda ortaya çıkar. Oluşum ilk günkü siyah uzun mumu izleyen aşağı yönlü bir açılış aralığı ile başlar ve aşağı gidiş ilk günü izleyen üç gün boyunca devam eder. İlk dört gündeki mum gövdelerinin hepsi, üçüncü günün ki hariç, siyahtır. Üçüncü günün gövdesi siyah veya beyaz olabilir. Aşağı yönlü aralığı izleyen üç günün oluşum yapısı Üç Siyah Karga formasyonunu andırır. Zira birbirini izleyen üç gün boyunca günün en yüksek fiyatları da, günün en düşük fiyatları da aşağı giden bir trend şeklindedir. Bu aşağı gidişin önce aralıkla birlikte hızlandığını, ancak daha sonra aşağı gidiş ivmesinin yavaşladığını ama hala devam etmekte olduğunu gösterir. Ortaya çıkan yapı giderek gücünü yitiren aşağı yönlü bir trendin işaretidir. Nihayet, son ve beşinci gün ters yani yukarı yönde bir hareket görürüz . Bu yukarı hareket daha önceki üç günün kayıplarını telafi eder. Ama ilk iki günde oluşan aralığı tam olarak dolduramaz. Bu da yukarı dönüşün kısa vadeli bir dönüş olduğunu gösterir.
HAMİLE BOĞA FORMASYONU : Hamile Boğa Formasyonu bir gün önceki uzun kırmızı bir mumun içinde kalan küçük bir yeşil mumdur. Harami (Japonca’da hamile anlamına gelir) adıyla da bilinir. Uzun kırmızı mum anne, küçük mum ise taşıdığı bebektir. Hamile Boğa Formasyonu piyasada bir şeylerin değiştiğini gösterir. Piyasa aşağı giderken, uzun siyah mum yeni bir satış dalgasını gösterir ancak bunu küçük beyaz bir mum izler. Bu ise trendin yönünün aşağıdan yukarıya dönebileceğini çünkü piyasadaki satış yönlü baskının azalmaya başladığını gösterir.
DEĞEN MUMLAR BOĞA FORMASYONU : Bazen piyasada aşağı yönlü büyük bir aralıkla açılıştan sonra bir önceki günün kapanışına eşit bir kapanış görürüz. Bu oluşum aşağı yönlü bir piyasada siyah bir mumun ardından görünürse, buna Değen Mum Boğa Formasyonu denir ve bu oluşum alıcılarla satıcılar arasında geçici bir dengeyi yansıtır. Bu oluşum aşağı yönlü bir piyasada görülür. İlk mum siyah ve uzundur. Ancak ertesi gün açılışta sert bir aşağı hareket görürüz. Açığa satanlar bu hareketi görünce kendilerini daha emin bir konumda hissederler. Ancak alıcılar karşı atağa geçerek fiyatları yukarı taşır ve bir önceki kapanışa eşit bir kapanışa yol açarlar. Aşağı yönlü trend o noktada yara almıştır. Değen Mumlar Formasyonu Delen Mumlar Boğa Formasyonuna benzer. Aynı iki çubuklu formasyonu görürüz. Aradaki fark Değen Mumlar formasyonunda yukarı fiyat hareketinin bir önceki günün siyah gövdesine kadar ulaşamamasıdır. Sadece bir önceki günün kapanışına kadar ulaşabilen bir yukarı hareket görülür. Halbuki Delen Mumlar formasyonunda yukarı fiyat hareketi bir önceki günün siyah gövdesinin içine kadar devam eder. Bu açıdan Delen Mumlar daha önemli bir dip dönüş sinyalidir.
DOJİ YILDIZ BOĞA FORMASYONU : İlk gün siyah uzun mum çubuk ve ardından da aşağı doğru boşluk bırakarak açılan doji ile oluşan ve düşüş trendleri esnasında oluşan bir formasyondur. Düşüş trendi içindeyken ve piyasa ayıların kontrolü altındayken ortaya çıkan Doji Yıldızı bir değişiklik olacağının habercisidir. Ayıların ve boğaların piyasada dengesi söz konusudur. Ancak Aşağı yönlü heves azalmaktadır. Ayı piyasasının sonuna gelindiğinin haberini verir.
ÇAKIŞAN DİP BOĞA FORMASYONU : Çakışan Dip Boğa Formasyonu aşağı yönlü bir trendde aynı kapanış fiyatlarına sahip iki siyah gövdeyle oluşur. Kısa dönemli bir desteği gösterir. Ertesi gün bir dönüş beklenebilir. Piyasa ilk siyah mumun da gösterdiği aşağı yönde hareketine devam etmektedir. Ertesi gün, fiyatlar daha yüksek seviyeden açılır ve gün boyu yukarı gittikten sonra dünün kapanış fiyatına eşit bir kapanışla kapanır. Bu kısa dönem bir desteği gösterir. Açığa satanlar bunu dikkate almak zorundadırlar. Eğer dikkate almazlarsa, para kaybedebilirler. Birbiri ardına iki eşit kapanış piyasada kısa dönem destek anlamına gelir ve bu destek ertesi gün bir yukarı dönüşe yol açabilir. Yukarı dönüş üçüncü gün teyit gerektirir. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya ertesi gün daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
MERDİVEN TABAN BOĞA FORMASYONU : Hızla aşağı giden bir piyasada açığa satanlar dördüncü günde pozisyon kapayarak kar realize etmeye başlayabilirler. Bunun sonucu olarak beşinci gün yukarı yönde bir açılış aralığı ile başlayabilir. Eğer beşinci günkü mumun gövdesi de uzunsa veya beşinci gün yüksek bir işlem hacmi gerçekleşirse, bu piyasada yukarı dönüşün başladığını gösterir. Bir süredir piyasa aşağı gitmektedir. Bu aşağı gidişin daha da hızlandığını görürüz. İlk üç gündeki siyah mumlar bunu gösterir. Dördüncü gün ise fiyatlar bir süre açılış fiyatının üstünde kalır ama günün kapanışı yeni bir dip seviyeden gerçekleşir. Kapanıştaki zayıflığa karşın gün içindeki fiyatların uzun süre açılış fiyatının üstünde kalması, açığa satıcılara piyasanın hep aşağı gitmeyeceğini hatırlatır. Bazı açığa satıcılar durumlarını yeniden gözden geçirerek pozisyon kapatmaya ve kar realize etmeye başlayabilirler. Bu pozisyon kapamaların bir sonucu beşinci gün gördüğümüz yukarı yönlü aralıkla açılıştır ve o günün kapanışı da önceki güne göre hatırı sayılır oranda daha yüksektir. Eğer bu son gün hacim de yüksekse, piyasada aşağıdan yukarıya bir dönüşün başlamış olması olasılığı yüksektir.
SABAH YILDIZI BOĞA FORMASYONU : Sabah yıldızı dipleri gösteren üçlü bir formasyondur. Formasyonda ilk günkü uzun kırmızı mumu izleyen küçük bir gövde görülür. Gövdenin rengi yeşil veya kırmızı olabilir. Karakteristik özelliği ikinci günkü mumun aşağı yönlü bir aralıkla açılmış olmasıdır. İlk iki günkü formasyon beraberce bir Doji Yıldızı oluşturur. Üçüncü gün ise ilk günkü gövdenin içine sığabilecek boyda yeşil bir mum söz konusudur. Üçüncü mum piyasanın alım yönüne döndüğünü gösterir.
YUTAN BOĞA FORMASYONU : Düşüş trendi esnasında oluşan ilk gün siyah bir gövde ve ardından bu gövdeyi içine alan beyaz bir mum ile oluşur. Ve dipten dönüş sinyali üretir. Siyah gövdenin uzunluğu önemli değildir ancak beyaz mum mutlaka siyah gövdeden büyük olmalıdır. İlk gün satış baskısıyla oluşan siyah mum ikinci gün piyasa düne göre daha düşük seviyeden açılmasına rağmen satış gücünü kaybeder boğaların baskısı ile kapanış bir önceki kapanışın daha yukarıda kapanır. Bu düşüş trendinin kırıldığı anlamına gelir. Formasyonun teyidi kapanış fiyatıdır. 
ÜÇ YILDIZ BOĞA FORMASYONU : Üç Yıldız Boğa Formasyonu çok nadir raslanan ancak önemli bir dipten dönüş sinyalidir. Bu formasyon ardı ardına üç Doji tarafından oluşturulur. Ortadaki Doji, bir Doji Yıldızı’dır. Üç Yıldız Boğa Formasyonunda, uzun süredir aşağı giden bir piyasa söz konusudur. Ama aşağı trendin zayıflamaya başladığı gövdelerin giderek ufalmasıyla belirginleşir. İlk Doji açığa satanlar için bir ilk ihtardır. İkinci Doji piyasanın iyiden iyiye yönünü kaybetmeye başladığını gösterir. Üçüncü Doji ise aşağı yönlü trendin sona erdiğini gösterir. Bu formasyon bir kararsızlık göstergesidir ve pozisyonların değiştirilmeye başlanmasına neden olur. Trendin yukarı döndüğüne emin olmak için dördüncü gün teyit gereklidir. Teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek kapanış şeklinde olabilir.
TERKEDİLMİŞ BEBEK BOĞA FORMASYONU : Terk edilmiş Bebek Boğa Formasyonu çok nadir rastlanan bir dipten dönüş sinyalidir. Bir gün önceki ve sonraki mumlardan aralıkla ayrılan (kuyruklar dahil) bir Doji yıldız formasyonu ile karakterize edilir. Bu formasyonun senaryosu da üç çubuklu diğer formasyonlarınki gibidir. Aşağı yönlü bir piyasada ilk gün uzun siyah mumun ve aşağı açılışın gösterdiği bir satış baskısı söz konusudur. İkinci gün fiyat hareketi çok dar bir aralık içinde cereyan eder ve ikinci gün kapanış fiyatı açılış fiyatına eşit veya çok yakındır. Trendin yukarı döneceği sinyali üçüncü gündeki beyaz mumla ve yukarı yönlü açılış aralığı ile verilir.
ÜÇ BEYAZ ASKER BOĞA FORMASYONU : Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu bir merdiveni andırır şekilde her biri diğerinden daha yüksek üç uzun yeşil mumla oluşan önemli bir dönüş sinyalidir. Her günün açılışı bir önceki kapanıştan biraz daha aşağıda olup gün içinde yeni zirve denemeleri görülür. Üç Beyaz Asker piyasanın gereğinden uzun bir süre çok düşük fiyatlarda kaldığı ortamlarda oluşur. Merdivene benzeyen bu davranış trendin yukarı döndüğüne işaret eder. ikinci çubuktan itibaren ayıcıkların pozisyon kapatma vakti gelmiş demektir.
ÜÇLÜ İÇTEN YUKARI BOĞA FORMASYONU : Üçlü İçten Yukarı Boğa Formasyonu teyit edilmiş bir Hamile Boğa formasyonudur. Üçüncü gün trendin yukarı döndüğünü gösterir. Bu formasyonun ilk iki mumu Hamile Boğa formasyonunu oluşturur. Üçüncü gün ise Hamile Boğa formasyonunun haber verdiği yukarı dönüşü teyit eder çünkü üçüncü gün son üç günün en yüksek fiyatını oluşturan beyaz bir mum görürüz. Her ne kadar Üçlü İçten Yukarı Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de ilave teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
ÜÇLÜ DIŞTAN YUKARI BOĞA FORMASYONU : Üçlü Dıştan Yukarı Boğa Formasyonu teyit edilmiş bir Yutan Boğa Formasyonudur. Üçüncü gün trendin yukarı döndüğünü teyit eder. Formasyonun ilk iki günü bir Yutan Boğa formasyonudur. Bu formasyonun haber verdiği yukarı dönüş üçüncü gündeki beyaz mumla teyit edilir. Beyaz Mum son üç günün en yüksek fiyatını (zirvesini) oluşturur. Her ne kadar Üçlü Dıştan Yukarı Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de ilave teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
ÜÇLÜ VADİ BOĞA FORMASYONU : Üçlü Vadi Boğa Formasyonu son derece nadir görülen bir dipten dönüş sinyalidir. İlk mum uzun siyah bir mumdur. Bunu ilk mumdan daha yukarda kapanan ikinci bir siyah mum izler. Üçüncü mumsa çok ufak gövdeli beyaz bir mumdur. Beyaz gövde piyasada satış baskısının bittiğine işaret eder. Üçlü Vadi Boğa Formasyonunda ilk önce aşağı giden bir piyasada siyah uzun bir mum görürüz. İkinci gün daha yukarı bir seviyeden açılır,ama aşağı yönlü baskı hala güçlüdür ve yeni bir dip fiyat oluştuğunu görürüz. Ancak ikinci gün kapanış fiyatı günün en yüksek fiyatına yakın bir seviyededir ve bunun sonucunda tümüyle ilk günkü gövdenin içinde kalan ufak bir siyah gövde oluşur. İkinci günkü yukarı hareket aşağı gidişin devamı konusunda bir soru işareti yaratır. Piyasada artan kararsızlık üçüncü günün daha düşük bir seviyeden açılması ancak bu açılışın gene de dünkü en düşük fiyattan daha yüksek olmasıyla belirginleşir. Üçüncü gün ufak beyaz gövdenin de gösterdiği gibi piyasada giderek artan bir denge (alıcılarla satıcılar arasında) söz konusudur. Üçüncü günün sonuna doğru fiyatların arttığı görülür ancak üçüncü gün kapanış fiyatı ikinci gün kapanış fiyatının altında kalır. Eğer dördüncü gün fiyatlar yukarı gider ve yeni bir zirve yaparsa, trendin aşağıdan yukarıya döndüğü teyit edilmiş olur.
TEPEN MUMLAR BOĞA FORMASYONU : Tepen Mumlar Boğa Formasyonu piyasanın yukarı döndüğünü gösteren güçlü bir sinyaldir. Oluştuğu andaki trendin yönü diğer formasyonların çoğunun aksine önemli değildir. Piyasa fiyatların yukarı aralıklı açılışı ve Tepen Mumlar Boğa Formasyonu ile yukarı yönelir. Aralıklı açılıştan sonra fiyatlar bir önceki günün fiyat sınırları içine girmezler ve kapanışta da aralıklı bir kapanış görürüz. Her ne kadar Tepen Mumlar Boğa Formasyonu teyit gerektirmeyecek kadar kuvvetli bir formasyonsa da, yine de teyit aramakta fayda vardır. Bu teyit beyaz bir mum, yukarı yönlü bir aralıkla açılış veya dünkü kapanışa göre daha yüksek bir kapanış şeklinde olabilir.
ÇEKİÇ BOĞA FORMASYONU : Düşüş trendi döneminde oluşan bir formasyondur. Mum’un görüntü itibariyle çekiç’i andırması adını buradan almasına sebep olmuş. Tek mumlu ve geniş gövdeli bir formasyondur. Seansın başında açılıştan sonra  sert bir aşağı süzülüş ile oluşur. Akabinde satışın azalması ve durulması ile ardından tekrar bir yukarı denemesi ve günün neredeyse en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleştirmesi ile oluşur. Eğer gövde içi beyaz ise boğa sinyali verir. bu formasyonda stoploss çekiç in en alt seviyesindedir.  Yusufçuk Boğa Formasyonuna benzer. Yusufçuk Boğa Formasyonunda açılış fiyatı kapanış fiyatına eşittir buna karşın Çekiç Boğa Formasyonunda bir gövde görülür.