Tahvil ile Hisse Senedi Arasındaki Farklar…

Tahvil ile Hisse Senedi Arasındalki Farklar…   TAHVİLLER HİSSE SENETLERİ 1 Tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi ise, bir mülkiyet senedididr. 2 Tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran kuruluşun ortağıdır. 3 Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı sermaye yabancı sermayedir. Hisse senedi sahibi, şirkete belli bir oranda sahiptir….

Read More