Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Neden yapılır? Nasıl yapılır? Bir şirketin; iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü)  kullanarak yaptığı sermaye artırımı karşılığı çıkardığı hisse senetlerini, herhangi bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdiği sermaye artırımına “bedelsiz sermaye artırımı” ya da “hisse bölünmesi” denir. Hissedarların bedelsiz hisse senedi alma haklarının herhangi bir…

Read More

Bedelli sermaye artırımı nedir?

Bedelli sermaye artırımı nedir? Hesaplaması nasıl yapılır? Bir şirketin; dış finansman karşılığında çıkardığı yeni hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan, ortaklara ya da ortaklar dışındaki yatırımcılara satarak gerçekleştirdiği sermaye artırımına “bedelli sermaye artırımı” denir. Bedelli sermaye artırımına katılım belli bir süre ile sınırlandırılır. Şirket bedelli sermaye artışı yaparak kendisine nakit akışı sağlar.Yeni hisse senetlerinin…

Read More