Teknik Formasyonlar

Omuz – Baş – Omuz / OBO (Head Shoulder Tops) :  Genelde yükseliş trendinin sonlarında bir başka deyişle fiyatların tepelere çıktığı dönemde görülür.  Oluşum süreleri 1 ay ile 6 ay arasında değişir. Trendin aşağı dönmesine işaret eden çok önemli bir göstergedir. Bu formasyonda hacim önemli bir dayanaktır. öncelikle sol omuz oluşturulurken müthiş hacimler görülür. Baş kısmının ve sağ omuzun oluşması sırasında hacim gittikçe azalır. Sağ omuz oluşumu boğalar adına son girişimdir. Artık trend değişmiş ve piyasa ayıcıklara kalmış demektir Akabinde de formasyon gereği aşağı gidiş başlar. Formasyonun hedef seviyesi ; alt boyun çizgisinden baş kısmının ulaştığı maksimum seviyesi arasında mesafe aralığı kadar aşağı düşüş göstermesi beklenir. Çok sağlam ve güvenilir sonuçlar veren bir formasyondur. Grafikte ANELE kağıdının maruz kaldığı OBO formasyonu ve akabindeki sert geri çekilme çok net… 

Ters Omuz – Baş – Omuz / TOBO (Head Shoulder Bottoms) :  Omuz baş omuz formasyonunun tam tersi bir oluşumdur. Düşüş trendlerinin sonunda oluşur ve ayı piyasasının bitmek üzere olduğunu ve artık piyasasın yukarı yönlü bir trend değişikliğine gireceğini ifade eder. Ayıcıklar tarafından önce sol omuz dediğimiz minik bir vadi oluşturulur akabinde bu vadinin daha büyük çukurlusu olacak şekilde baş kısım denilen vadi oluşturulur. büyük vadinin ardından sol omuz çukur seviyelerine yakın bir vadi daha oluşur ve bu ilk vadinin seviyelerinden daha da aşağı kırmaz ise formasyon tamamlanır. Hedef seviye ise ortadaki vadinin iki tepe seviyesinden çizilen boyun çizgisi ile büyük vadinin aşağıda ulaştığı en dip nokta arasındaki mesafe kadar aralıkta yükseliş beklenir. Grafikte ALKIM kağıdının TOBO formasyonundan hemen sonra gösterdiği yükseliş trendi görülmekte…

İkili Tepe / Double Tops :  İkili tepe formasyonları, yükseliş trendlerinin sonunda ortaya çıkan önemli bir formasyondur. Görüntü olarak birbirine yakın iki simetrik tepe şeklindedir. İki tepe oluştuktan sonra trend çizgisi ortadaki vadinin alt seviyesinden altında kalırsa formasyon onaylanmış olur ve formasyon gereği aşağı doğru çok sert bir geri çekilme yaşanır. formasyonun fiyat hedefi ; oluşan iki tepe ye çizilen yatay çizgiden itibaren orta vadinin en alt noktasına kadar çizilen dikey çizginin boyu kadar vadinin altından itibaren aşağı sarkması şeklindedir. Grafikte COCA COLA kağıdının onaylanmış ikili tepe formasyonunun ardından hedef fiyata kadar sert bir şekilde geri çekildiği gözükmekte..

İkili Dip / Double Bottoms :  İkili dip formasyonu genelde düşüş trendlerinin sonunda görülür ve yükseliş hareketinin uyarısı olan formasyonlardır. İkili tepe formasyonun tam tersi bir formasyondur. Görüntü olarak W harfini andıran ve aşağıda 2 vadi oluşturacak şekilde dip oluşumu şeklindedir. vadi dip seviye değerlerinin birbirine yakın olması ve simetrik bir yapıda olması gerekir. W oluşumu tamamlandıktan sonra ortada oluşan tepe noktasının seviyesi aşılırsa formasyon teyidi sağlanmış olur. hedef fiyat seviyesi ise ; iki vadi’nin en dip noktalarından çizilen yatay bir çizgi ile ortadaki tepe’nin en üstündeki fiyat seviyesine kadar olan aralığa kadar dikey çizgi çekilir. bu çizginin mesafesi kadar yukarı bir ivmelenme formasyonun gidebileceği noktadır. Grafikte HITIT kağıdının ikili dip oluşumunu tamamladıktan sonra formasyon gereği izleği yol net bir şekilde gözükmekte…

Simetrik Üçgen / Triangles Sym :  Simetrik üçgen formasyonunda fiyatın yönün neresi olduğu bilinmez. Ama üçgen oluşumundan sonra çizgilerden biri kırıldıktan sonra istikametin neresi olduğu belli olur. Eğer Üst çizgi kırılırsa yükseliş ya da alt çizgi kırılırsa düşüş olacağı şeklinde kabul edilir. tüm üçgen formasyonlarında hacim en dikkat edilmesi gereken unsurdur. Formasyon oluşurken hacim kısım kısım azalmalıdır. Bu formasyon görüntü olarak simetrik şekilde küçülen tepe ve diplerden oluşur. Boğalar ve Ayıların çok belirgin şekilde ciddi bir mücadeleye sahne olan ve giderek sıkışan bir daralan bir oluşumdur. Hedef seviyesi ise ; oluşum tamamlandıktan sonra kırıldığı yöne doğru hareketine devam eder. yani daralan üst ya da alt çizginin hangisinin kırıldığı formasyonun hareketini ve gideceği noktayı gösterir. oluşturduğu simetrik üçgenin en geniş olan kısmının aralığı kadar mesafeyi aşağı ya da yukarı yönlü kat etmek formasyonun hedefidir. Grafikte AKSEN’in simetrik üçgen oluşumundan sonra son tepeciğin ve alt band ın aşağı kırılması ile çizdiği aşağı yönlü hareketi gözükmekte…

Alçalan Üçgen / Triangles Desc :  Alçalan üçgen formasyonu, düşüş trendine dair bir belirtidir. Formasyon tabanı düz bir çizgi gibidir. Bu çizgiye üçgen oluşturacak şekilde giderek küçülen ardı ardına tepeler şeklinde oluşarak belirir. Formasyonun sağlıklı olması için oluşan tepecikler ve tabandaki vadi dipleri üçgen içinden mümkün olduğunca taşmamalıdır. son tepeciğin oluşumundan sonra taban çizgisi aşağı kırılırsa formasyon teyit edilmiş olur. tüm üçgen formasyonlarında hacim belirliyici bir faktördür. oluşum esnasında hacimlerde kademe kademe azalma olmalıdır. Bu formasyonun hedefi ise ; üçgen yüksekliği kadardır. yani üst banda kalan eğik çizgiye paralel bir çizgi çizilir taban çizgisinin altından itibaren. GOODY kağıdının grafiğinde oluşan Alçalan üçgen formasyonu oluşumu ve taban çizgisinin aşağıya kırılmasından itibaren yaşanan formasyon gereği düşüş gözükmektedir…

Yükselen Üçgen / Triangles Asc :  Yükselen üçgen formasyonu , alçalan üçgenin tam tersi bir formasyondur ve yükselişin habercisidir. Yukarıdaki boyun çizgisi nisbeten düz ve sabit şekildeyken arka arkaya ve giderek küçülen tepeciklerden oluşur. Oluşan her tepeciğin alt kısımda oluşturduğu vadinin seviyesi bir önceki vadi seviyesinin yukarısında oluşur. formasyon tamamlandığında ise alt kısımda yukarı doğru eğik bir çizgi oluşur ve bu çizgi yukarıda yatay sabit çizgi ile birleşerek üçgeni meydana getirir. her tepeciğin bitiş noktası ise bir önceki tepecikle neredeyse aynı seviyededir. arka arkaya oluşturulan tepecikler küçüldükçe hacim de azalır. tüm üçgen formasyonlarında dikkat edilmesi gereken en önemli etkenlerden biri de hacimin formasyon oluşumu esnasında giderek azalmasıdır. Formasyonun hedef seviyesi ; alt band ta ki eğik çizginin aynısı üst teki düz yatay çizginin üstünden itibaren yukarı doğru paralel şekilde çizilir ve oluşan mesafe formasyonun hedef seviyesi olur. yani formasyonun hedefi üçgenin yüksekliği kadar olması gerekmektedir. Grafikte XAUUSD paritesinin yükselen üçgen formasyonu oluşumunun akabinde izlediği yol formasyonun başarılı bir şekilde hedefine ulaştığını gösteriyor…

Bayrak & Flama / Flag & Pennant Rising :  Bayrak ve flama formasyonları çok sık karşılaşılan formasyonlardandır. Takoz formasyonu ve üçgen formasyonları ile görüntü olarak benzerlik göstermelerine rağmen oluşma sürelerinin çok kısa olması nedeniyle ayrışırlar. Oluşum aşaması, fiyatların agresif ve hacimli bir şekilde ve arka arkaya bir kaç gün en yükseklerden kapanarak bayrak ve flamanın direğini meydana getirir. ardından piyasanın sakinleşmesi ile fiyatlar dengeye gelir ve dar bir band içinde dikdörtgen ya da üçgen şekilde zigzaglar çizer. dikdörtgen şekli bayrak üçgen şekli ise flama olur. bu zigzaglar esnasında hacimde kısmen azalma görülmelidir. tepeleri birleştiren çizginin kırılması akabinde formasyon teyidini almış olur formasyon gereği olarak yukarı sıçrama görülebilir. hedef fiyatı ise ; tepeleri birleştiren çizgiden itibaren bayrak ya da flama direğinin boyu kadar mesafe bu formasyonun yukarı yönlü hedefi olacaktır. Grafikte KRTEK in oluşturduğu bayrak formasyonu ve akabinde gereği kadar kat ettiği mesafe gözükmektedir…

Ters Bayrak & Flama / Flag & Pennant Falling :  Bayrak & Flama formasyonunun tersi formasyondur. Düşüş trendlerinde görülür. Oluşumu, aşağı doğru sert ve hacimli satışlarlar ile her gün diplerden kapanışlar yaparak bayrak ya da flamanın direği oluşturulur. Ardından piyasanın kısmen sakinleşmesiyle fiyatlarda durulur. ve dar banda hareket etmeye başlar. Flag & Pennant rising ‘de olduğu gibi dikdörtgen bir alan içinde bayrağı ya da üçgen bir alanda flamayı oluşturur. bu oluşum esnasında hacimin giderek düşmesine dikkat edilir. son aşamada bu oluşum tamamlandıktan sonra alt çizgi aşağı kırıldığından itibaren ters bayak & flama formasyonu teyidi alınmış olur. ve bu aşamadan sonra aşağı doğru çok sert ve hacimli bir iniş başlar. hedef fiyat ise ; boyun çizgisinden itibaren direk boyu kadar bir mesafeyi aşağıya doğru katetmek olacaktır. Grafikte GSRAY kağıdının maruz kaldığı ters bayrak & flama formasyonunun ardından yaşadığı düşüş gözükmekte…